จังหวัดนครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู

URL = http://103.22.182.29:8032

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเอสเอสสตาร์เรดิโอ
153/33-34 ซ.ประตูขาว2(พัฒนาการคูขวาง32) ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร 075-322909